ข้าวกล้องเป็นข้าวที่อุดมด้วยเส้นใยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว แต่เนื่องจากเป็นข้าวที่ผ่านการกระเทาะเปลือกออกแค่เพียงครั้งเดียว จึงทำให้จมูกข้าวและรำข้าวซึ่งเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยวิตามินยังคงติดอยู่
ข้าวกล้องนั้นจะมีลักษณะเม็ดสีน้ำตาลส่วนความเข้มหรืออ่อนนั้นจะแตกต่างกันไปตามพันธุ์ข้าว พื้นที่ที่ใช้ในการปลูก และกระบวนการผลิต

สาเหตุที่ข้าวกล้องยังไม่รับความนิยมก็เพราะว่า เวลาที่นำข้าวกล้องไปหุงจนสุกแล้วจะยังคงมีความแข็งมากกว่าข้าวขาว
แต่เพื่อให้ข้าวกล้องที่หุงแล้วมีความนุ่มมากขึ้น เคล็ดก็ง่ายๆ เพียงแค่ตวงข้าวกล้องใส่หม้อ แช่น้ำไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนนำไปหุง
และอัตราส่วนในการหุงนั้นต้องใช้ข้าวกล้อง 1 ส่วน ต่อน้ำ 3 ส่วน  หรืออาจใช้วิธีใส่ข้าวขาวขัดผสมลงไปในอัตราส่วนข้าวกล้อง 1 ส่วน
ต่อข้าวขัดขาว 4 ส่วน ทั้ง 2 วิธีนี้จะทำให้ข้าวกล้องนุ่มน่ากินมากขึ้นเคล็ดลับการหุงข้าวกล้องให้นุ่มหอมอร่อย