เส้นทางการเดินทางไปวัดพระเกิด เริ่มจากออกจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม  ไปทางทิศเหนือประมาณ  108  กิโลเมตร  จะพบอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง  คือ  อำเภอวังเหนือ  เดิมชื่อเมืองวัง

วัดพระเกิด ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านแม่เลียบ  ตำบลทุ่งฮั้ว  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  เป็นวัดโบราณและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  แต่ก่อนเป็นวัดเอกและเป็นวัดประจำของชาวเมืองวัง  เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

มีความสูง 36 เมตร กว้าง 18 เมตร พระบรมธาตุวัดพระเกิดเป็นศิลปะที่สวยงาม มีความละเอียดอ่อน ยากที่จะหาพระบรมธาตุอื่นใดเหมือนได้  โดยเฉพาะตรงส่วนบนสุดของพระบรมธาตุที่ต่อจากฉัตร  จะมีแม่กาทองเด่นสง่าเป็นสัญลักษณ์ของพระบรมธาตุวัดพระเกิดที่หาดูไม่ได้จากวัดอื่น  บริเวณพระบรมธาตุมีขนาดกว้างขวางมีกำแพงล้อมรอบอยู่สองชั้น  คือกำแพงชั้นในเรียกว่ากำแพงแก้ว  กำแพงชั้นนอกทำด้วยศิลาแลงบริเวณลานปูด้วยหินอ่อน  พุทธศาสนิกชนนิยมมาปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระศาสนา โดยเฉพาะวันขึ้น  15  ค่ำ พระจันทร์เต็มดวงจะเห็นพระเจดีย์เด่นสง่า พระธาตุประดับด้วยแก้วทั้งองค์  มีฉัตรข้างบน  และฉัตรข้างล่างอีก  4  ฉัตร  แต่ละฉัตรก็จะมีกาทองอยู่ทุก ๆ ฉัตร

เป็นพระบรมธาตุที่มีความสำคัญเป็นที่เคารพนับถือ ของพุทธศาสนิกชน ตามตำนาน เป็นที่บรรจุเกศา (เส้นผม) ของพระพุทธเจ้า 4 เป็นดินแดนที่เกิดของแม่กาขาว พระโพธิสัตร์ 5 พระองค์  ได้สถาปนาเมื่อพุทธศักราช 1995 โดยพระมหาญาณคัมภีร์ นำศาสนามาจากประเทศศรีลังกา มีเจ้าเมืองวังเป็นผู้อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นยุคของพระร้อยเณรพัน ศาสนาเจริญที่สุดในพุทธศักราช 2469 ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้บูรณะ มีขุนวังวรยศเป็นผู้อุปถัมภ์ จากนั้นครูบานันตาวัดทุ่งมานใต้ลำปางก็ได้ทำการบูรณะต่อเสร็จในปีพุทธศักราช 2472  ในปีพุทธศักราช 2535 พระอาจารย์ธรรมสาธิต  แห่งสำนักปฏิบัติธรรมเวียงกาหลง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  พร้อมกับญาติโยมทางกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-เวียงป่าเป้า-เวียงเหนือ-แม่ขะจาน  ได้มีความเห็นว่าพระบรมธาตุวัดพระเกิมีสภาพที่ควรจะได้รับการบูรณะใหม่ เพราะสภาพพระบรมธาตุมีไม้โพธิ  (สหลิ)  อยู่บนเจดีย์  ออกรากเจาะเข้าไปสู่ในใจกลางพระบรมธาตุและดูสภาพปูนก็จะหมดอายุ การบูรณะสำเร็จเมื่อปี พุทธศักร 2537

คำไหว้พระบรมธาตุวัดพระเกิด
นะโม  ตัสสะ  ฯลฯ  (3จบ)
กาสัจจิ  กุสัจจัง  โกระหัง  กัสสะปัง  โคตะมัง  ไตรยะกุ  อะหัง  วันทามิ  สิระสา  ฯ อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา  ฯ  อะหัง  วันทามิ  สาธุโย  ฯวัดพระเกิด