วิธีเลือกซื้อปลาหมึก
ภาพประกอบ bloggang.com

ปลาหมึกที่นิยมนำมารับประทานกันก็จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ ปลาหมึกกระดอง และปลาหมึกกล้วย ควรเลือกซื้อปลาหมึกตัวขนาดกลาง  เลือกให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด ปลาหมึกกล้วย ตัวจะกลมเป็นถุง มีเยื่อบางๆ หุ้มตัว สีจะออกน้ำตาล ส่วนข้างที่มีลักษณะคล้ายปีกสีจะเข้ม ปลาหมึกกระดอง ลักษณะตัวใหญ่ สีขาว ปลาหมึกสดมีลักษณะลำตัวแข็ง หนวดแข็ง ตาสดใส ตัวจะสะอาด ไม่มีน้ำหมึกออกมาข้างนอกเยื่อบางๆ คงหุ้มตัวปลาหมึกตามปกติจะไม่ฉีกขาด ไม่ควรซื้อปลาหมึกที่ลอกเอาเยื่อบางๆ ออกแล้ว อาจจะเป็นปลาหมึกไม่สด และมีการแช่สารบางอย่างอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ควรซื้อแล้วเอากลับมาลอกที่บ้านเองจะดีกว่า ถ้าปลาหมึกสดจะลอกได้ง่ายมาก ถุงน้ำหมึกและกระดองควรอยู่ครบไม่แตกหรือฉีกขาด กลิ่นไม่เหม็นคาวจัด หัวจะติดกับลำตัวแน่น ถ้าไม่สดหัวจะหลุดออกมาเอง ลำตัวจะนิ่มมาก

 วิธีเลือกซื้อปลาหมึก